நண்பா நண்பா

பொண்டாட்டி சொன்னா கேட்டுக்கணும்

பெண்கள் வீட்டின் கண்கள்

ரெண்டும் ரெண்டும் அஞ்சு

கூட்டுப்புழுக்கள்

நிலாவை கையிலே புடிச்சேன்

மாட்டுக்கார மன்னாரு

அடுத்த வீடு

மாருதி