தலை கொடுத்தான் தம்பி

அவன் அமரன்

கன்னியின் சபதம்

சதாரம்

நீதிபதி

மேனகா 2

சுகம் எங்கே

துளி விஷம்

சொர்க்கவாசல்