நல்லதை நாடு கேட்கும்

அவசர போலீஸ் 100

மதுரையை மீட்ட சுந்தரபாண்டியன்

மீனவ நண்பன்

இன்று போல் என்றும் வாழ்க

நவரத்தினம்

ஊருக்கு உழைப்பவன்

உழைக்கும் கரங்கள்

சிரித்து வாழ வேண்டும்