பாண்டுரங்கன்

சீமந்தினி

பாதுகா பட்டாபிஷேகம்

ரத்னாவளி

வீர அபிமன்யு

டம்பாச்சாரி

நல்ல தங்காள்

பாமா விஜயம்

சத்தியவான் சாவித்ரி