எங்க வாத்தியார்

எங்கே தங்கராசு

அதிர்ஷ்டக்காரன்

கை நிறைய காசு

ஹலோ பார்ட்னர்

தேன் கிண்ணம்

கல்யாண ஊர்வலம்

நவக்கிரகம்

உலகம் இவ்வளவுதான்