தனம்

அசோகா

கண்ணம்மா

குரோதம் 2

அந்த நாள்

வர்றார் சண்டியர்

வீரமணி

புதுப் பிறவி

வெற்றிக்கரங்கள்