ஜெகன் மோகினி

அய்யா வழி

கண்ணா

கண்ணுக்கு கண்ணாக

சிவப்புநிலா

மீண்டும் சாவித்திரி

வைகறை பூக்கள்

கேப்டன் மகள்

கற்பூர முல்லை