இனி வரும் காலம்

மனசே மௌனமா

காப்டன் ரஞ்சன்

ராஜா மலையசிம்மன்

நீலமலைத் திருடன்

என் மகள்

சாலிவாஹன்

மங்கம்மா சபதம்

பக்த நாரதர்