மறவாதே கண்மணியே

நாட்டுப்புறப் பாட்டு

டியர் சன் மருது

வாட்ச்மேன் வடிவேலு

சிறகடிக்க ஆசை

மேட்டுப்பட்டி மிராசு

பொறந்த வீடா புகுந்த வீடா

ஒண்ணா இருக்கக் கத்துக்கணும்

சத்தியம் அது சத்தியம்