பிரதி ஞாயிறு 9-10.30 வரை

என் வீடு என் கணவர்

குங்குமக்கோடு

இனிய உறவு பூத்தது

மங்கை ஒரு கங்கை

பூவே இளம் பூவே

கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் ஷீலா

மௌனம் கலைகிறது

சிவப்பு மலர்கள்