அவள் போட்ட கோலம்

ரெண்டும் ரெண்டும் அஞ்சு

கனம் கோர்ட்டார் அவர்களே

கண் சிமிட்டும் நேரம்

ஒருவர் வாழும் ஆலயம்

அண்ணா நகர் முதல் தெரு

தாம்பத்யம்

இவர்கள் வருங்கால தூண்கள்

சின்னக்குயில் பாடுது