அம்புட்டு இம்புட்டு எம்புட்டு

முதல் பயணம்

பொண்டாட்டி தேவை

மாட்டுக்கார மன்னாரு

ஆனந்த கும்மி

நண்டு

ஒரு கை ஓசை

உதிரிப்பூக்கள்