கொடுத்துவைத்தவள்

கைதி கண்ணாயிரம்

ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு

படிக்காத மேதை

ரத்தினபுரி இளவரசி

ஆடவந்த தெய்வம்

உழவுக்கும் தொழிலுக்கும் வந்தனை செய்வோம்

சுமங்கலி

காத்தவராயன்