அன்பு சகோதரர்கள்

Kuzhandhaium Deivamum

Kuzhandhaiyum Deivamum

நிச்சயதாம்பூலம்

ரேவதி

கடவுளின் குழந்தை

தாய் மகளுக்கு கட்டிய தாலி

வாழ்க்கை ஒப்பந்தம்

நல்ல தீர்ப்பு