புதிய ராகம்

காமன் பண்டிகை

நாயக்கரின் மகள்

மாமியாரா மருமகளா

பெண்ணுக்கு யார் காவல்

மாயாண்டி

சக்க போடு போடு ராஜா

சதுரங்கம்

இன்ஸ்பெக்டர் மனைவி