வெட்டு ஒண்ணு துண்டு ரெண்டு

வெற்றி முகம்

Minor Mappillai

மண்ணத் தொட்டு கும்பிடணும்

தாய் தங்கை பாசம்

Pavithra

உங்கள் அன்பு சகோதரி

பதவிப் பிரமாணம்

சூரியன் சந்திரன்