மனதைத் திருடிவிட்டாய்

குட்டி

தாலி காத்த காளியம்மன்

எங்களுக்கும் காலம் வரும்

இளையவன்

குபேரன்

ஜேம்ஸ்பாண்ட்

சந்தித்த வேளை

தை பொறந்தாச்சு