மனம் விரும்புதே உன்னை

பட்டுக்கோட்டை பெரியப்பா

சார் ஐ லவ் யூ

நியாயங்கள் ஜெயிக்கட்டும்

ஒரே ஒரு கிராமத்திலே

கடற்கரை தாகம்

ரத்ததானம்

தம்பி தங்கக் கம்பி

பாசப் பறவைகள்