காசு தங்க காசு

தியாகு

மூடு மந்திரம்

ராதா காதல் வராதா

சகாதேவன் மகாதேவன்

வசந்தி

இரண்டில் ஒன்று

மைக்கேல் ராஜ்

மீண்டும் மகான்