அழகான பொண்ணுதான்

நில் கவனி என்னை காதலி

ஜெகன் மோகினி

இந்திர விழா

1977

தீ

பெருமாள்

நீ வேணுன்டா செல்லம்

பச்ச குதிர