இரும்புக்கோட்டை முரட்டு சிங்கம்

பொக்கிஷம்

மிருகம்

சத்தம் போடாதே

பட்டியல்

தவமாய் தவமிருந்து

தியாக உள்ளம்

நல்லதை நாடு கேட்கும்

நீரோட்டம்