அயோத்தியா

புன்னகைப் பூவே

நம்ம அண்ணாச்சி

வா மகளே வா

அரிகரபுத்ரன்

அண்ணன் என்னடா தம்பி என்னடா

டேவிட் அங்கிள்

இதுதான்டா சட்டம்

எங்க வீட்டு வேலன்