நம்ம அண்ணாச்சி

பத்தினிப் பெண்

எல்லைச்சாமி

கஸ்தூரி மஞ்சள்

நெஞ்சமுண்டு நேர்மையுண்டு

பிள்ளை பாசம்

மூன்றெழுத்தில் என் மூச்சிருக்கும்

நான் வளர்த்த பூவே

வீட்ல எலி வெளியில புலி