ஊர் மரியாதை

உன்னெ நெனச்சேன் பாட்டு படிச்சேன்

என் பொட்டுக்கு சொந்தக்காரன்

ஞானப்பறவை

வெற்றி விழா

Shankar Guru

Shankar Guru

ஊமை விழிகள்

தங்க மாமா

அன்பின் முகவரி