அவதார புருஷன்

செந்தமிழ் செல்வன்

ராசா மகன்

அரண்மனை காவலன்

காத்திருக்க நேரமில்லை

புதிய தென்றல்

பொன் விலங்கு

சின்ன மாப்ளே

டேவிட் அங்கிள்