கிருஷ்ண கிருஷ்ணா

தம்பிதுரை

கோபுரதீபம்

ஞானப்பழம்

சேனாதிபதி

பரிவட்டம்

புதிய பராசக்தி

மகா பிரபு

மிஸ்டர் மெட்ராஸ்