சிவப்புநிலா

வீரத் தாலாட்டு

சாம்ராட்

புதுநிலவு

மாமனிதன்

மிஸ்டர் மெட்ராஸ்

பெரிய குடும்பம்

கர்ணா

வேலுச்சாமி