ஜோடிப்புறா

மானாமதுரை மல்லி

சித்தூர் ராணி பத்மினி

தேன் நிலவு

பார்த்திபன் கனவு

ராஷபக்தி

பாக்தாத் திருடன்

இரும்புத்திரை

அதிசயப் பெண்