கரகாட்டக்காரி

வயசு பசங்க

தாயே புவனேஸ்வரி

ஸ்ரீ பண்ணாரி அம்மன்

ஸ்ரீ ராஜ ராஜேஸ்வரி

திருநெல்வேலி

கண்ணாத்தாள்

அருவா வேலு