பட்டிக்காட்டு பொன்னையா

தென்றல் வீசும்

நிச்சயதாம்பூலம்

ராஜா மலையசிம்மன்

குடும்ப கௌரவரம்

பக்த மார்க்கண்டேயா

தெனாலிராமன்

பக்த துளசி தாஸ்