பொன்னருவி

ஆரவல்லி-சூரவல்லி

பக்த அனுமான்

காரைக்கால் அம்மையார்

விக்ரம ஊர்வசி

ஹரிஹர மாயா

ஆனந்தாஸ்ரமம்

தெனாலிராமன்

அதிரூப அமராவதி