சின்னப்ப தாஸ்

ஆனந்த்

பொய் முகங்கள்

ராஜா நீ வாழ்க

பெருமை

புதிய தீர்ப்பு

உனக்காக ஒரு ரோஜா

உங்க வீட்டுப் பிள்ளை

வாழ்க்கை