சரித்திர நாயகன்

சுமங்கலி

வா கண்ணா வா

ஊருக்கு ஒரு பிள்ளை

யமனுக்கு யமன்

naan vaazha vaipen

நான் வாழவைப்பேன்

ஜஸ்டிஸ் கோபிநாத்

ஜெனரல் சக்கரவர்த்தி

கிரகப்பிரவேசம்