நேபாளி

தொட்டி ஜெயா

காதல் சடுகுடு

Mugavari

பாலைவனத்தில் பட்டாம்பூச்சி

ஒரு மனிதன் ஒரு மனைவி

வேலி

அவள் ஒரு காவியம்

துணை