பொன்முடி

மீரா

சூர்யபுத்திரி

சகுந்தலை

காள மேகம்

அம்பிகாபதி

சதி லீலாவதி

இரு சகோதரர்கள்

சீமந்தினி