கவிராஜா காளமேகம்

தேடி வந்த லட்சுமி

ஜஸ்டிஸ் விஸ்வநாதன்

லட்சுமி கல்யாணம்

தாய் மேல் ஆணை

கருப்பு பணம்

வானம்பாடி

என்னைப் பார்

நாகநந்தினி