சுயேச்சை எம்எல்ஏ

பெரிய மனுஷன்

பெரிய இடத்து மாப்பிள்ளை

மாமன் மகள்

தாய் மாமன்

உன்னெ நெனச்சேன் பாட்டு படிச்சேன்