பொய்

பார்த்தாலே பரவசம்

கல்கி

டூயட்

ஜாதி மல்லி

அழகன்

புதுப்புது அர்த்தங்கள்

உன்னால் முடியும் தம்பி

மனதில் உறுதி வேண்டும்