இது காதல் வரும் பருவம்

ட்ரீம்ஸ்

துள்ளுவதோ இளமை

கரிசக்காட்டுப் பூவே

கும்மிப்பாட்டு

வீரம் வௌஞ்ச மண்ணு

என் ஆச ராசாவே

வீரத் தாலாட்டு

வாசுகி