டான்சர்

காதல் ரோஜாவே

கும்பகோணம் கோபாலு

தர்மா

கலைப்படாதே சகோதரா

தாலி புதுசு

அலெக்சாண்டர்

எனக்கொரு மகன் பிறப்பான்

இரட்டை ரோஜா