காவியத் தலைவன்

எனக்கு ஒரு நீதி

அத்தைமடி மெத்தையடி

பார்த்தால் பசு

மகாசக்தி மாரியம்மன்

படிக்காத பண்ணையார்

யுக தர்மம்

தேவியின் திருவிளையாடல்

நாயக்கரின் மகள்