மானாமதுரை மல்லி

இளையராணி ராஜலட்சுமி

அக்கா

அவளுக்கு நிகர் அவனே

ரோஷக்காரி

திருடி

வாயாடி

சூதாட்டம்