ஜெகன் மோகினி

புருஷன் பொண்டாட்டி

வர்றார் சண்டியர்

பெரிய மருது

புதுப்பட்டி பொன்னுத்தாயி

பொண்டாட்டியே தெய்வம்

பொறந்தாலும் ஆம்பளையா பொறக்கக் கூடாது

நாடோடிப்பாட்டுக்காரன்

இணைந்த கைகள்