இல்லறமே நல்லறம்

வணங்காமுடி

பெண்ணின் பெருமை

மனம் போல் மாங்கல்யம்

தர்மதேவதா

பக்த ஜனா

விஜயலட்சுமி