மூன்று பெண்கள்

உத்தமி

கோதையின் காதல்

கிருஷ்ணன் தூது

அனாதைப் பெண்

போர் வீரன் மனைவி

ஆண்டாள் திருக்கல்யாணம்

ராஜசேகரன்

இந்திரசபா