வெற்றி நமதே

அன்று முதல் இன்று வரை

துணிவே தோழன்

காளிகோயில் கபாலி

வல்லவன் வருகிறான்

அன்று சிந்திய ரத்தம்

பிராயச்சித்தம்

சிஐடி சங்கர்

எதிரிகள் ஜாக்கிரதை