காற்றுள்ளவரை

கிழக்கே வரும் பாட்டு

அக்கரைச் சீமையிலே

வைதேகி வந்தாச்சு

வைகாசி பொறந்தாச்சு