இதுதான் ஆரம்பம்

மச்சக்காரன்

தொட்டால் சுடும்

சின்னமுள் பெரிய முள்

சொர்க்கத்தின் திறப்பு விழா

உச்சக்கட்டம்