ராஜமுக்தி

அசோக்குமார்

மாயா மச்சீந்திரா

தக்ஷயக்ஞம்

பக்த துளசிதாஸ்

ராஜா தேசிங்கு

சம்பூர்ண அரிச்சந்திரா