வம்பு சண்டை

குஸ்தி

ராமச்சந்திரா

சமஸ்தானம்

சுதந்திரம்

Anantha Poongatre

கல்யாண கலாட்டா

Aval Varuvala

வள்ளல்